Bestyrelsen i huset

Formand:
Max Poulsen, Stevns landevej 5 4660 St. Heddinge
Tlf.  21 86 18 96

Næstformand:
Niels Andersen, Kirkevangen 3  4660 St. Heddinge
Tlf.   20 85 79 63

Kasserer:
Leif Rasmussen, Rønnebærvænge 4 4660 St. Heddinge.
Tlf.  21 86 62 86 / 40 81 07 86

Sekretær:
Vibeke Maj Magnussen, Frøslev Bygade 6 4660  St. Heddinge
Tlf. 24 84 97 79

Bestyrelsesmedlemmer:
Vibe Maj Magnussen, Frøslev Bygade 6 4660 St. Heddinge.
Tlf. 24 84 97 79
Laila Toft, Stevns Landevej 65 4660 St. Heddinge.
Tlf. 40 81 38 08

Suppleanter:

Udlejning:
Leif Rasmussen, Rønnebærvænge 4 4660 St. Heddinge.
Tlf. 21 86 62 86